Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Văn bản Trung Ương
Cơ quan ban hành: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Số/Ký hiệu: 205/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 09/02/2017
Người ký: Hồ Đức Phớt
Ngày hiệu lực: 09/02/2017
Quyết định số 205/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 205.QD.KTNN_huong_dan_KT_quy_luong.rar Dung lượng: 334.14 Kb [ Tải về 11 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quyết định số 205/QĐ-KTNN ngày 10/02/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước V/v đề cương kiểm toán công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng và quỹ lương năm 2016.