Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính Phủ
Số/Ký hiệu: 1600/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 16/08/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày hiệu lực: 16/08/2016
Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 1600_QD-TTg_320132.doc Dung lượng: 113 Kb [ Tải về 50 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020