Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 83/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/12/2015
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 04/01/2016
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020.
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 83.2015.NQ-HDND_NoBarCode_2016-01-05_0907_1.PDF Dung lượng: 1.24 Mb [ Tải về 74 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm giai đoạn 2016-2020.