Get Adobe Flash player

Chi tiết tin tức

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội quí I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II và tháng 4/2015
Người đăng: Administrator Account .Ngày đăng: 31/03/2015 .Lượt xem: 794 lượt.
Tải về: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội quí I, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II và tháng 4/2015.
Nguồn tin: Báo cáo số 63/BC-UBND ngày 30/3/2015 của UBND huyện.
[Trở về]
Các tin cũ hơn:
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tình hình KT-XH tháng 01 nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 02/2015
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện; tình hình kinh tế - xã hội tháng 02, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2015