Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 26/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/03/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/05/2015
Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Công sản Việt Nam,
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: VanBanGoc_26.2015.ND.CP.pdf Dung lượng: 317.88 Kb [ Tải về 7 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ngày 09/3/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Công sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội.