Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
Ngày ban hành: 16/02/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 10/04/2015
Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: VanBanGoc_23.2015.ND.CP.pdf Dung lượng: 1.22 Mb [ Tải về 7 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.