Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015
Ngày ban hành: 27/02/2015
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/05/2015
Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: VanBanGoc_24.2015.ND.CP.pdf Dung lượng: 489.16 Kb [ Tải về 22 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa