Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 95/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/11/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 26/12/2012
Số 95/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 95_2012_ND-CP.pdf Dung lượng: 177.83 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương