Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Số/Ký hiệu: 83/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 09/10/2012
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Ngày hiệu lực: 01/12/2012
Số 83/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 83_2012_ND-CP.pdf Dung lượng: 124.31 Kb [ Tải về 5 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ