Get Adobe Flash player

Hỏi đáp giữa công dân và chính quyền

 Thông tin bạn đọc
Người gửi đa khoa quốc tế hà nội
Thời gian 5/15/2021 4:15:24 PM
Điện thoại 0984652336
Email sdfsdfet@gmail.com
Địa chỉ dong giang
Nội dung https://twitter.com/PHNGKHMAKHOAQU2/status/1393366615928950784
https://twitter.com/PHNGKHMAKHOAQU2/status/1393367088295669762
https://twitter.com/PHNGKHMAKHOAQU2/status/1393367215068520449
https://story.kakao.com/_hE2uU0/D9ZSNuI1NW0
https://story.kakao.com/_hE2uU0/hTBxlUj2nwA
https://story.kakao.com/_hE2uU0/eAyct0l1NW0
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnay6/what_is_a_social_disease_common_social/
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnb87/where_do_genital_herpes_grow_how_to_cure_genital/
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnbmh/hivaids_overview_where_is_the_most_accurate_hiv/
https://www.reddit.com/user/da-khoa-quoc-te/comments/ncnhbk/3_b%E1%BB%87nh_x%C3%A3_h%E1%BB%99i_th%C6%B0%E1%BB%9Dng_g%E1%BA%B7p/
https://vk.com/wall650527067?own=1&w=wall650527067_41
https://vk.com/wall650527067?own=1&w=wall650527067_42
https://vk.com/wall650527067?own=1&w=wall650527067_43
https://vk.com/@650527067-3-benh-xa-hoi-thuong-gap
https://www.pinterest.com/pin/883761126847059252
https://www.pinterest.com/pin/883761126847059255
https://dakhoaquoctehanoi.tumblr.com/post/651209988351688704/test-nhanh-hiv-co-chinh-sac-khong
https://dakhoaquoctehanoi.tumblr.com/post/651210113550532608/mun-rop-sinh-duc-2021
https://dakhoaquoctehanoi.tumblr.com/post/651210298934640641/benh-xa-hoi-152-xa-dan
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452606289361
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452607862225
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452614677969
https://ok.ru/profile/581809769937/statuses/153452618216913
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799147793450573824/
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-activity-6799148176759640064-irjv
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hivaids-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-activity-6799148382637056000-t_ea
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hivaids-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-activity-6799148514602438656-rfQX
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-activity-6799148582659231744-faSH
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-l%C3%A0-g%C3%AC-c%C3%A1c-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-activity-6799148656583819264-Uh9j
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_3-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-2021-activity-6799148758543171585-_z2I
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-activity-6799148885353738240-nD1z
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-activity-6799149123237908480-Wr2G
https://www.linkedin.com/posts/ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-275426210_%D1%87%D1%82%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-activity-6799149220277301248-x85R
https://mix.com/!I1uftMAG:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-twitter?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!Ud4rZmuC:%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!1pd0X2vk:%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!L62qAi7a:%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF%EB%8B%98%EC%9D%98-%EC%8A%A4%ED%86%A0%EB%A6%AC?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!7as_AASr:what-is-a-social-disease%3F-common-social-diseases(b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-l%C3%A0-g%C3%AC%3F-nh%E1%BB%AFng-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p)-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!3LAauz3s:where-do-genital-herpes-grow%3F-how-to-cure-genital-herpes-(m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u%3F-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c)-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!LZ0uzoHV:hiv-aids-overview-%E2%80%93-where-is-the-most-accurate-hiv-test%3F(t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hiv-aids-%E2%80%93-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t)-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!BOiTS92s:3-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-%3A-da-khoa-quoc-te?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!chfLiDUo:your-browser-is-out-of-date?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!75ITPZ7_:3-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-2021?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!bBVfCGXf:t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hiv-aids-%7C-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!FdoUW9bK:m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u%3F-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!Pp96fceR:b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-l%C3%A0-g%C3%AC%3F-c%C3%A1c-b%E1%BB%87nh-x%C3%A3-h%E1%BB%99i-th%C6%B0%E1%BB%9Dng-g%E1%BA%B7p-v%C3%A0-c%C3%A1ch-%C4%91i%E1%BB%81u-tr%E1%BB%8B-d%E1%BB%A9t-%C4%91i%E1%BB%83m?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!NWQ2NTg5:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c-m%E1%BB%8Dc-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u%3F-c%C3%A1ch-ch%E1%BB%AFa-b%E1%BB%87nh-m%E1%BB%A5n-r%E1%BB%99p-sinh-d%E1%BB%A5c?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!MLn4I4wb:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-t%E1%BB%95ng-quan-v%E1%BB%81-b%E1%BB%87nh-hiv-aids-%7C-x%C3%A9t-nghi%E1%BB%87m-hiv-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%A2u-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c-nh%E1%BA%A5t?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!CI4acL6j:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82..-%7C-thanh-mai-%7C-vk?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://mix.com/!3E3D9hDx:ph%C3%B2ng-kh%C3%A1m-%C4%91a-khoa-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-h%C3%A0-n%E1%BB%99i-on-linkedin%3A-%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%3F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C..-%7C-thanh-mai-%7C-vk?utm_source=copy&utm_medium=web&utm_campaign=article_profile&utm_term=button
https://webflow.com/thanhjvnet
https://www.pinterest.com/pin/883761126847060271
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799262986725810176/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799263106083106816/
https://www.facebook.com/dakhoaquocte24h/posts/545164383558289
https://bacsy365.wordpress.com/2021/05/15/benh-mun-rop-sinh-duc-co-nguy-hiem-khong/
https://xn--phng-khm-a-khoa-quc-t-h-ni-zecl10ci4a9348dmqazi.yolasite.com/
https://benhxahoi152xadan.yolasite.com/
Nội dung trả lời của cơ quan chức năng
No records to display.
Quay về