Get Adobe Flash player

Đăng nhập

Tài khoản  
 

Liên kết web

HĐND huyện

Lịch tiếp công dân của HĐND huyện quý IV/2016
Người đăng: TH VP . Lượt xem: 1888 lượt.
Chi tiết
Thông báo nội dung họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND huyện và các ngành liên quan đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XI.
Người đăng: TH VP . Lượt xem: 1860 lượt.
Chi tiết

Tài liệu kỳ họp

Tiêu đề: 

Tài liệu:

DANH MỤC TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 03, HĐND HUYỆN KHÓA XI

  

TT

Nội dung tài liệu

Xem/
tải file

* 1  Giấy triệu tập dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI
 
 2  Giấy mời dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XI
 
 3  Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016; chương trình hoạt động năm 2017 của HĐND huyện khóa XI
 
 4  Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ hai, trước kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
 5 Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
 
 6  Báo cáo kết quả giám sát phục vụ kỳ họp thứ ba của Ban Dân tộc HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
 7  Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra kinh tế - xã hội; phòng chống tham nhũng năm 2016 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

 

  * Cập nhật lúc 15h30 ngày 09/12/2016 và sẽ tiếp tục cập nhật khi Văn phòng nhận được file báo cáo của các đơn vị liên quan.


Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập