Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất có rừng sản xuất, đất có rừng phòng hộ, đất của vùng đệm rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_39.doc 39 Kb

Nội dung trích yếu :
Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất có rừng sản xuất, đất có rừng phòng hộ, đất của vùng đệm rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân