Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_34.doc 35.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân