Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_29.doc 37 Kb

Nội dung trích yếu :
Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản