Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_28.doc 35.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất