Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản và thuê đất
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_27.doc 36 Kb

Nội dung trích yếu :
Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản và thuê đất