Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_24.doc 35.5 Kb

Nội dung trích yếu :
Thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản