Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Loại tài liệu: Tài nguyên & Môi trường
Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn xin chủ trương cho phép khai thác)
STTTập tin Thủ tụcKích thước
1 Thu_tuc_21.doc 37 Kb

Nội dung trích yếu :
Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn xin chủ trương cho phép khai thác)