Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
161 Mộ liệt sỹ do gia tộc quản lý
Mộ liệt sỹ do gia tộc quản lý
162 Đề nghị tuyên dương Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Đề nghị tuyên dương Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
163 Liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ
Liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ
164 Giải quyết chế độ trợ cấp đối có công giúp đỡ Cách mạng trong thời kỳ kháng chiến
Giải quyết chế độ trợ cấp đối có công giúp đỡ Cách mạng trong thời kỳ kháng chiến
165 Hồ sơ người có công cách mạng từ trần
Hồ sơ người có công cách mạng từ trần
166 Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
Giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày
167 Giải quyết chế độ người Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
Giải quyết chế độ người Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
168 Giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
Giải quyết hồ sơ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
169 Cấp lại thẻ Thương, Bệnh binh - Bằng TQGC
Cấp lại thẻ Thương, Bệnh binh - Bằng TQGC
170 Đối tượng thuộc diện trợ cấp quy định tại điều 4 Nghị định số 67/NĐ-CP)
Đối tượng thuộc diện trợ cấp quy định tại điều 4 Nghị định số 67/NĐ-CP)
171 Hồ sơ mộ liệt sỹ do gia tộc quản lý
Hồ sơ mộ liệt sỹ do gia tộc quản lý
172 Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
Hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
173 Xác nhận để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công
Xác nhận để hưởng các loại chính sách ưu đãi với người có công
174 Trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần từ trần
Trợ cấp mai táng phí đối với người có công với cách mạng hưởng trợ cấp một lần từ trần
175 Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày có hồ sơ gốc
Trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày có hồ sơ gốc
176 Thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
Thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam
177 Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Trợ cấp một lần cho người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
178 Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 188/2008/QĐ-TTg ngày 06/12/2007. của Thủ tướng Chính phủ
Hồ sơ giải quyết chế độ chính sách theo QĐ 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định 188/2008/QĐ-TTg ngày 06/12/2007. của Thủ tướng Chính phủ
179 Xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh (Không áp dụng cho đối tượng không hoạt động trong quân đội, công an nhân dân)
Xét công nhận chế độ hưởng chính sách như thương binh (Không áp dụng cho đối tượng không hoạt động trong quân đội, công an nhân dân)
180 Xét công nhận chế độ liệt sỹ
Xét công nhận chế độ liệt sỹ