Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
141 Thủ tục lập Hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với Bệnh binh
Thủ tục lập Hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với Bệnh binh
142 Hồ sơ chuyển đối tượng vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội
Hồ sơ chuyển đối tượng vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội
143 Hồ sơ nhà tạm đối tượng chính sách
Hồ sơ nhà tạm đối tượng chính sách
144 Hồ sơ thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng hộ nghèo
Hồ sơ thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho đối tượng hộ nghèo
145 Cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo
Cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo
146 Hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
Hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học
147 Hồ sơ thương binh-bệnh binh trước 01/10/2005
Hồ sơ thương binh-bệnh binh trước 01/10/2005
148 Hồ sơ phong tặng danh hiệu Huân chương độc lập
Hồ sơ phong tặng danh hiệu Huân chương độc lập
149 Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế người có công hưởng chế độ 1 lần
Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm y tế người có công hưởng chế độ 1 lần
150 Hồ sơ thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
Hồ sơ thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với cách mạng
151 Hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần cán bộ xã, phường không thoát ly hoạt động ở miền Nam trước và sau Hiệp định Giơnevơ 1954
Hồ sơ hưởng trợ cấp 1 lần cán bộ xã, phường không thoát ly hoạt động ở miền Nam trước và sau Hiệp định Giơnevơ 1954
152 Hồ sơ về việc cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ
Hồ sơ về việc cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ
153 Hồ sơ về việc cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ
Hồ sơ về việc cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ
154 Hồ sơ về việc bổ sung thân nhân liệt sỹ
Hồ sơ về việc bổ sung thân nhân liệt sỹ
155 Cấp lại thẻ BHYT
Cấp lại thẻ BHYT
156 Hồ sơ về việc trợ cấp vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
Hồ sơ về việc trợ cấp vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
157 Giải quyết trợ cấp vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá
Giải quyết trợ cấp vợ hoặc chồng liệt sỹ tái giá
158 Hồ sơ cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
Hồ sơ cấp sổ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo
159 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
160 Người hoạt kháng chiến giải phóng dân tộc (Huân huy chương).Thông tư 07/2006/TT-LĐTB&XH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐTB&XH
Người hoạt kháng chiến giải phóng dân tộc (Huân huy chương).Thông tư 07/2006/TT-LĐTB&XH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐTB&XH