Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
121 Kỷ luật cán bộ, công chức
Kỷ luật cán bộ, công chức
122 Cử cán bộ, công chức cấp xã đi học
Cử cán bộ, công chức cấp xã đi học
123 Bổ nhiệm công chức cấp xã
Bổ nhiệm công chức cấp xã
124 Tuyển dụng công chức cấp xã
Tuyển dụng công chức cấp xã
125 Tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức giáo dục qua huyện khác trong tỉnh
Tiếp nhận, thuyên chuyển viên chức giáo dục qua huyện khác trong tỉnh
126 Thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho cán bộ và nhân dân
Thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho đối tượng có thành tích tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cho cán bộ và nhân dân
127 Công nhận Ban vận động thành lập Hội hoạt động trong huyện, xã, thị trấn
Công nhận Ban vận động thành lập Hội hoạt động trong huyện, xã, thị trấn
128 Thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội
Thẩm định hồ sơ đề nghị phê duyệt Điều lệ Hội
129 Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội
Thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép thành lập Hội
130 Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký
131 Đăng ký việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Đăng ký việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
132 Đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sỏ tôn giáo
Đăng ký tổ chức các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sỏ tôn giáo
133 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
134 Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Đăng ký hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
135 Đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác
Đăng ký dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác
136 Thủ tục lập hồ sơ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
Thủ tục lập hồ sơ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội
137 Thủ tục lập Hồ sơ Người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày, người HĐKC giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
Thủ tục lập Hồ sơ Người HĐCM, HĐKC bị địch bắt tù đày, người HĐKC giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995
138 Thủ tục lập Hồ sơ Người có công giúp đỡ cách mạng
Thủ tục lập Hồ sơ Người có công giúp đỡ cách mạng
139 Thủ tục lập Hồ sơ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Thủ tục lập Hồ sơ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
140 Thủ tục lập Hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt, tù đày
Thủ tục lập Hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi đối với người HĐCM, HĐKC bị địch bắt, tù đày