Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
101 Cấp lại Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Cấp lại Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
102 Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản
103 Cấp lại Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
Cấp lại Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
104 Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập trang trại
Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập trang trại
105 Công nhận Ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực sản xuất Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, thành phố
Công nhận Ban vận động thành lập Hội thuộc lĩnh vực sản xuất Công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp có phạm vi hoạt động trên địa bàn huyện, thành phố
106 Xác nhận miễn giảm thủy lợi phí
Xác nhận miễn giảm thủy lợi phí
107 Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy để tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản
Hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy để tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản
108 Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 90 CV trở lên
Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 90 CV trở lên
109 Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản
Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản
110 Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng..
Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên làm việc theo hợp đồng lao động trên các tàu cá, tàu dịch vụ
111 Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
Gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
112 Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề
Hồ sơ đề nghị công nhận làng nghề
113 Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
114 Cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
Cấp Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá
115 Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản
Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản
116 Tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức giáo viên
Tiếp nhận và bố trí công tác đối với viên chức giáo viên
117 Thuyên chuyển công tác công chức, viên chức ra ngoài phạm vi quản lý của huyện
Thuyên chuyển công tác công chức, viên chức ra ngoài phạm vi quản lý của huyện
118 Thủ tục hợp đồng lao động trong huyện
Thủ tục hợp đồng lao động trong huyện
119 Điều động công chức, viên chức trong huyện
Điều động công chức, viên chức trong huyện
120 Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND huyện
Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của UBND huyện