Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
81 Thủ tục Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
Thủ tục Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản có giá trị dưới 50 triệu đồng
82 Thủ tục Chứng thực hợp đồng ủy quyền
Thủ tục Chứng thực hợp đồng ủy quyền
83 Chứng thực chữ ký của người giao dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng
Chứng thực chữ ký của người giao dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài
84 Điều chỉnh hộ tịch
Điều chỉnh hộ tịch
85 Bổ sung hộ tịch
Bổ sung hộ tịch
86 Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh (đối với trường hợp có lưu hồ sơ sổ đăng ký khai sinh tại huyện)
Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh (đối với trường hợp có lưu hồ sơ sổ đăng ký khai sinh tại huyện)
87 Thủ tục xác định lại giới tính
Thủ tục xác định lại giới tính
88 Thủ tục xác định lại dân tộc
Thủ tục xác định lại dân tộc
89 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên
Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên
90 Giải quyết chế độ thương binh đối với công nhân viên (hoặc viên chức quốc phòng hy sinh, bị thương trước ngày 01/10/2005 thuộc quân đội giải quyết
Giải quyết chế độ thương binh đối với công nhân viên (hoặc viên chức quốc phòng hy sinh, bị thương trước ngày 01/10/2005 thuộc quân đội giải quyết
91 Giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân người dân tộc ít người theo Công văn 6572/CV-BQP của Bộ Quốc phòng
Giải quyết chế độ bệnh binh đối với quân nhân người dân tộc ít người theo Công văn 6572/CV-BQP của Bộ Quốc phòng
92 Giải quyết chế độ theo quyết định số 290, số 188, số 142 của Thủ tướng chính phủ
Giải quyết chế độ theo quyết định số 290, số 188, số 142 của Thủ tướng chính phủ
93 Xác nhận nguồn gốc gỗ khai thác từ rừng trồng, vườn nhà của hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn (gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006
Xác nhận nguồn gốc gỗ khai thác từ rừng trồng, vườn nhà của hộ gia đình, cá nhân tự bỏ vốn (gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm nhóm IA, IIA quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm)
94 Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Đóng dấu búa kiểm lâm đối với gỗ là tang vật vi phạm pháp luật đã có quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
95 Đóng búa kiểm lâm cho gỗ khai thác chính rừng sản xuất là gỗ từ rừng tự nhiên
Đóng búa kiểm lâm cho gỗ khai thác chính rừng sản xuất là gỗ từ rừng tự nhiên
96 Cấp giấy phép khai thác lâm sản
Cấp giấy phép khai thác lâm sản
97 Xóa đăng ký tàu cá
Xóa đăng ký tàu cá
98 Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
Thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
99 Hỗ trợ lãi vay phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
Hỗ trợ lãi vay phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại
100 Hỗ trợ lãi suất vay vốn chăn nuôi bò theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 20/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam
Hỗ trợ lãi suất vay vốn chăn nuôi bò theo Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 20/4/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam