Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
61 Đăng ký sở hữu tài sản sau khi nhận thừa kế
Đăng ký sở hữu tài sản sau khi nhận thừa kế
62 Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch
Thẩm định nhiệm vụ và dự toán quy hoạch
63 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn
64 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000
65 Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
66 Cấp Giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ ở đô thị
Cấp Giấy phép xây dựng nhà riêng lẻ ở đô thị
67 Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng
Cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng
68 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở đô thị
69 Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị
Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị
70 Gia hạn giấy phép xây dựng
Gia hạn giấy phép xây dựng
71 Cấp phép xây dựng điều chỉnh bổ sung
Cấp phép xây dựng điều chỉnh bổ sung
72 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 - 1/2000 xây dựng điểm dân cư nông thôn
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 - 1/2000 xây dựng điểm dân cư nông thôn
73 Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng đô thị
Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 xây dựng đô thị
74 Thủ tục cấp phép bảng hiệu kinh doanh
Thủ tục cấp phép bảng hiệu kinh doanh
75 Thủ tục xin phép tổ chức chương trình hát cho nhau nghe
Thủ tục xin phép tổ chức chương trình hát cho nhau nghe
76 Đăng ký xây dựng thôn- khối phố văn hóa
Đăng ký xây dựng thôn- khối phố văn hóa
77 Thủ tục xin phép biểu diễn nghệ thuật quần chúng
Thủ tục xin phép biểu diễn nghệ thuật quần chúng
78 Thủ tục xin phép biểu diễn nghệ thuật của các đoàn chuyên nghiệp tại địa phương
Thủ tục xin phép biểu diễn nghệ thuật của các đoàn chuyên nghiệp tại địa phương
79 Thủ tục đề nghị UBND cấp huyện cấp phép kinh doanh dịch vụ Internet
Thủ tục đề nghị UBND cấp huyện cấp phép kinh doanh dịch vụ Internet
80 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ do cơ quan nước ngoài cấp
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản song ngữ do cơ quan nước ngoài cấp