Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
41 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y; Chứng chỉ hành nghề Y
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y; Chứng chỉ hành nghề Y
42 Thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám chuyên khoa hoặc phòng khám đa khoa, Chứng chỉ hành nghề Y
Thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phòng khám chuyên khoa hoặc phòng khám đa khoa, Chứng chỉ hành nghề Y
43 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề YHCT; Chứng chỉ hành nghề YHCT (khám chữa bệnh bằng YHCT)
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề YHCT; Chứng chỉ hành nghề YHCT (khám chữa bệnh bằng YHCT)
44 Thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền; Chứng chỉ hành nghề (khám chữa bệnh bằng YHCT)
Thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Y học cổ truyền; Chứng chỉ hành nghề (khám chữa bệnh bằng YHCT)
45 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng chỉ hành nghề dược (Quầy thuốc)
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng chỉ hành nghề dược (Quầy thuốc)
46 Thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng chỉ hành nghề dược (Quầy thuốc)
Thẩm định Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; Chứng chỉ hành nghề dược (Quầy thuốc)
47 Thẩm định Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Nhà thuốc)
Thẩm định Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề dược (Nhà thuốc)
48 Thẩm định Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nhà thuốc)
Thẩm định Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nhà thuốc)
49 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do hư hỏng, rách nát; thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược
50 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược do bị mất
51 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp...
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do hư hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
52 Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đại lý bán lẻ thuốc) do bị mất
Thẩm định Hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (đại lý bán lẻ thuốc) do bị mất
53 Thẩm định Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Thẩm định Hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
54 Thẩm định Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đại lý bán lẻ thuốc)
Thẩm định Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề Dược (Đại lý bán lẻ thuốc)
55 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm
56 Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân
Gia hạn chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân
57 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân
58 Cấp Chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân
Cấp Chứng chỉ hành nghề Y - Dược tư nhân
59 Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở)
Cấp giấy phép xây dựng công trình (không phải là nhà ở)
60 Đăng ký sở hữu tài sản sau khi phân chia thừa kế
Đăng ký sở hữu tài sản sau khi phân chia thừa kế