Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
21 Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và thuê đất
Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và thuê đất
22 Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản
23 Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn đề nghị cấp giấy phép khai thác)
Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn đề nghị cấp giấy phép khai thác)
24 Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn xin chủ trương cho phép khai thác)
Thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn xin chủ trương cho phép khai thác)
25 Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
Hồ sơ xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản
26 Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (Cá nhân, tổ chức đã đi vào hoạt động)
Giấy xác nhận Đề án bảo vệ môi trường (Cá nhân, tổ chức đã đi vào hoạt động)
27 Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
Giấy xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung
28 Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường (Cá nhân, tổ chức chưa đi vào hoạt động)
Giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường (Cá nhân, tổ chức chưa đi vào hoạt động)
29 Thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở Tôn Giáo
Thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở Tôn Giáo
30 Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức (Không áp dụng đối với các khu vực đã giao đất 01 lần cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý và các dự án do Ban quản lý...
Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức (Không áp dụng đối với các khu vực đã giao đất 01 lần cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý và các dự án do Ban quản lý làm chủ đầu tư )
31 Thẩm định hồ sơ giao đất cho tổ chức hoặc thuê đất (Không áp dụng đối với các khu vực đã giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý và các dự án do Ban quản lý làm chủ đầu tư)
Thẩm định hồ sơ giao đất cho tổ chức hoặc thuê đất (Không áp dụng đối với các khu vực đã giao đất cho Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai quản lý và các dự án do Ban quản lý làm chủ đầu tư)
32 Đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Hộ gia đình, cá nhân)
Đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Hộ gia đình, cá nhân)
33 Thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
Thừa kế quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
34 Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
Hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng tặng cho hoặc văn bản tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân
35 Giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân không thuộc đấu giá quyền sử dụng đất
Giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân không thuộc đấu giá quyền sử dụng đất
36 Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
37 Thu hồi đất hộ gia đình cá nhân
Thu hồi đất hộ gia đình cá nhân
38 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, thị trấn
39 Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
Cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân
40 Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y Dược tư nhân
Gia hạn Chứng chỉ hành nghề Y Dược tư nhân