Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
201 Thẩm định hồ sơ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290 và Quyết định 188
Thẩm định hồ sơ trợ cấp 1 lần theo Quyết định 290 và Quyết định 188
202 Hồ sơ thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng
Hồ sơ thực hiện việc miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công với Cách mạng
203 Thẩm định hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Thẩm định hồ sơ công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
204 Thẩm định hồ sơ công nhận Thương binh đối với người bị thương sau ngày 01/10/2005
Thẩm định hồ sơ công nhận Thương binh đối với người bị thương sau ngày 01/10/2005
205 Thẩm định hồ sơ công nhận Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Thẩm định hồ sơ công nhận Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
206 Hồ sơ cấp giấy xác nhận Thương - bệnh binh, người có công để giải quyết các chế độ liên quan
Hồ sơ cấp giấy xác nhận Thương - bệnh binh, người có công để giải quyết các chế độ liên quan
207 Thẩm định hồ sơ hưởng Bảo Hiểm Y Tế người có công
Thẩm định hồ sơ hưởng Bảo Hiểm Y Tế người có công
208 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng trẻ em mồ côi
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng trẻ em mồ côi
209 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tàn tật nặng không có khả năng lao động hoặc không có khả năng tự phục vụ thuộc hộ gia đình nghèo
210 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người già cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người già cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo
211 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ gia đình nghèo
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ gia đình nghèo
212 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội
213 Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
214 Trợ cấp thường xuyên cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ
Trợ cấp thường xuyên cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ
215 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động, thuộc hộ gia đình nghèo
216 Trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
Trợ cấp thường xuyên cho gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
217 Chuyển đối tượng vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội
Chuyển đối tượng vào nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội
218 Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tâm thần mãn tính thuộc hộ gia đình hộ nghèo
Trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tâm thần mãn tính thuộc hộ gia đình hộ nghèo
219 Xác nhận hộ nghèo
Xác nhận hộ nghèo
220 Trợ giúp đột xuất (một lần) là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra. Cụ thể: Trợ cấp đột xuất cho hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do..
Trợ giúp đột xuất (một lần) là những người, hộ gia đình gặp khó khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng khác gây ra. Cụ thể: Trợ cấp đột xuất cho hộ gia đình phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lỡ đất, lũ quét