Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
181 Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ điều dưỡng người có công
Thẩm định hồ sơ hưởng chế độ điều dưỡng người có công
182 Thẩm định hồ sơ cấp lại thẻ thương&bệnh binh
Thẩm định hồ sơ cấp lại thẻ thương&bệnh binh
183 Cấp phát và quản lý Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cơ sở y tế công lập
Cấp phát và quản lý Thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại cơ sở y tế công lập
184 Hồ sơ nhà tạm đối tượng chính sách
Hồ sơ nhà tạm đối tượng chính sách
185 Thẩm định hồ sơ công nhận vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
Thẩm định hồ sơ công nhận vợ (chồng) liệt sỹ tái giá
186 Thẩm định hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng
Thẩm định hồ sơ người có công giúp đỡ cách mạng
187 Thẩm định hồ sơ trợ cấp chế độ mai táng đối với đối tượng hưởng trợ một lần từ trần
Thẩm định hồ sơ trợ cấp chế độ mai táng đối với đối tượng hưởng trợ một lần từ trần
188 Thẩm định hồ sơ trợ cấp một lần và chế độ mai táng cho thân nhân đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ trần
Thẩm định hồ sơ trợ cấp một lần và chế độ mai táng cho thân nhân đối tượng đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ trần
189 Thẩm định hồ sơ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
Thẩm định hồ sơ tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng
190 Thẩm định hồ sơ trợ cấp mai táng phí cho Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
Thẩm định hồ sơ trợ cấp mai táng phí cho Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ
191 Thẩm định hồ sơ tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
Thẩm định hồ sơ tặng thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
192 Thẩm định hồ sơ công nhận liệt sỹ (Có ghi là liệt sỹ trong các giấy tờ gốc, mộ có trong nghĩa trang liệt sỹ )
Thẩm định hồ sơ công nhận liệt sỹ (Có ghi là liệt sỹ trong các giấy tờ gốc, mộ có trong nghĩa trang liệt sỹ )
193 Thẩm định hồ sơ công nhận liệt sỹ hy sinh theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ
Thẩm định hồ sơ công nhận liệt sỹ hy sinh theo Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ
194 Thẩm định hồ sơ cấp lại bằng Tổ Quốc Ghi Công
Thẩm định hồ sơ cấp lại bằng Tổ Quốc Ghi Công
195 Thẩm định hồ sơ bổ sung thân nhân liệt sỹ
Thẩm định hồ sơ bổ sung thân nhân liệt sỹ
196 Thẩm định hồ sơ cấp BHYT _NĐ 150 CP
Thẩm định hồ sơ cấp BHYT _NĐ 150 CP
197 Cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ
Cấp giấy xác nhận thân nhân liệt sỹ
198 Cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ
Cấp giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sỹ
199 Cấp giấy giới thiệu thăm viếng sỹ và thanh toán chế độ hỗ trợ thăm viếng cho thân nhân liệt sỹ
Cấp giấy giới thiệu thăm viếng sỹ và thanh toán chế độ hỗ trợ thăm viếng cho thân nhân liệt sỹ
200 Thẩm định hồ sơ cấp sổ ưu đãi học sinh-sinh viên trong giáo dục và đào tạo
Thẩm định hồ sơ cấp sổ ưu đãi học sinh-sinh viên trong giáo dục và đào tạo