Get Adobe Flash player

Thủ tục hành chính

Tìm kiếm nâng cao
Nội dung tìm kiếm
Loại thủ tục
select
Lọc thủ tục Xem tất cả
STTTên Thủ tục
First Page Previous Page
Next Page Last Page
Page size:
select
 294 items in 15 pages
1 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân
Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân
2 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất có rừng sản xuất, đất có rừng phòng hộ, đất của vùng đệm rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất có rừng sản xuất, đất có rừng phòng hộ, đất của vùng đệm rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp khác đối với hộ gia đình, cá nhân
3 Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng Sản
Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác khoáng Sản
4 Lập cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án chưa đi vào hoạt động
Lập cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án chưa đi vào hoạt động
5 Lập cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đi vào hoạt động
Lập cam kết bảo vệ môi trường đối với các dự án đi vào hoạt động
6 Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
7 Nhận tiền bồi thường thiệt hại
Nhận tiền bồi thường thiệt hại
8 Nhận đất tái định cư
Nhận đất tái định cư
9 Kiểm kê đất đai và tài sản có trên đất
Kiểm kê đất đai và tài sản có trên đất
10 Thẩm định hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản
Thẩm định hồ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản
11 Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản
12 Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất
Thẩm định hồ sơ xin trả lại giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất
13 Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản và thuê đất
Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản và thuê đất
14 Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản
Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản
15 Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản và thuê đất
Thẩm định hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản và thuê đất
16 Thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
Thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản
17 Thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất
Thẩm định hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất
18 Thẩm định hồ sơ gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất
Thẩm định hồ sơ gia hạn giấy phép chế biến khoáng sản và thuê đất
19 Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn xin chủ trương cho phép khai thác)
Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản và thuê đất (Giai đoạn xin chủ trương cho phép khai thác)
20 Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản
Thẩm định hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản