Get Adobe Flash player

Dự thảo

Lịch tiếp công dân của HĐND huyện quý IV/2016
Người đăng: TH VP . Lượt xem: 602 lượt.
Chi tiết
Góp ý nội dung trong Đề án triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2105 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Người đăng: TH VP . Lượt xem: 588 lượt.
Góp ý nội dung trong Đề án triển khai Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2105 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
Chi tiết
Thông báo nội dung họp liên tịch giữa Thường trực HĐND với UBND huyện và các ngành liên quan đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XI.
Người đăng: TH VP . Lượt xem: 585 lượt.
Chi tiết