Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Văn bản UBND huyện
Số/Ký hiệu: 125/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/01/2013
Người ký: Chủ tịch Đỗ Tài
Ngày hiệu lực: 21/01/2013
Số 125/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện Đông Giang
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: Quy_che_to_chuc_va_hoat_dong_mot_cua.doc Dung lượng: 88.5 Kb [ Tải về 85 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện Đông Giang