Get Adobe Flash player

Văn bản

       Tên văn bảnNgày ban hànhXem / Tải về
Năm 2012 (2 văn bản)
  Tháng 12 (2 văn bản)
    Số 1389/UBND-TH về việc thực hiện mẫu Báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Số/Ký hiệu: 1389/UBND-TH ; Người ký: Chủ tịch UBND huyện: Đỗ Tài
Đã xem: 2109 lượt / Tải về: 118 lượt
05/12/2012
    Số 1406/UBND-KT báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012 trên địa bàn huyện
Số/Ký hiệu: 1406/UBND-KT ; Người ký: PCT UBND huyện: Lê Văn Luyến
Đã xem: 2096 lượt / Tải về: 29 lượt
07/12/2012
Năm 2013 (3 văn bản)
  Tháng 1 (3 văn bản)
    Số 125/QĐ-UBND Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết theo cơ chế một cửa thuộc UBND huyện Đông Giang
Số/Ký hiệu: 125/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đỗ Tài
Đã xem: 2374 lượt / Tải về: 85 lượt
21/01/2013
    Số 126/QĐ-UBND Ban hành Quy định về tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND huyện Đông Giang
Số/Ký hiệu: 126/QĐ-UBND ; Người ký: Chủ tịch Đỗ Tài
Đã xem: 2060 lượt / Tải về: 66 lượt
21/01/2013
    Số 01/CT-UBND Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh
Số/Ký hiệu: 01/CT-UBND ; Người ký: Chủ tịch Lê Phước Thanh
Đã xem: 1857 lượt / Tải về: 0 lượt
01/01/2013
Năm 2014 (1 văn bản)
  Tháng 9 (1 văn bản)
    Số 1456/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND huyện V/v ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2014
Số/Ký hiệu: 1456/QĐ-UBND ; Người ký: Đỗ Tài
Đã xem: 1520 lượt / Tải về: 76 lượt
05/09/2014