Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 74/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/07/2015
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 17/07/2015
Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đông Giang khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 74.NQ-HDND_2015-08-05_1.PDF Dung lượng: 143.08 Kb [ Tải về 4 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đông Giang khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với Ông Nguyễn Đức Tiến