Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 73/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/07/2015
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 17/07/2015
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 73.NQ-HDND_2015-08-05_1.PDF_quyet_toan_thu__chi.PDF Dung lượng: 320.84 Kb [ Tải về 0 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014