Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 72/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/07/2015
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 17/07/2015
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về việc bổ sung nội dung Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 72.NQ-HDND_2015-08-05_1.PDF_hoat_dong.PDF Dung lượng: 217.07 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về việc bổ sung nội dung Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2015