Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 71/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/07/2015
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 17/07/2015
Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 về phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và danh mục công trình XDCB năm 2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 71.NQ-HDND_2015-08-05_1.PDF_thu_chi.PDF Dung lượng: 2.52 Mb [ Tải về 2 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Phê chuẩn điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và danh mục công trình XDCB năm 2015


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 815 lượt ]Quay lại