Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 65/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/12/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số 65/2014/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 65.2014.NQ-HDND_2015-01-06_1.PDF Dung lượng: 545.8 Kb [ Tải về 24 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015