Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 64/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/12/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số 64/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 64.NQ-HDND_2015-01-06_1.PDF Dung lượng: 176.82 Kb [ Tải về 2 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2015