Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 62/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/12/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số 62/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc bãi bỏ các Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND, Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND của HĐND huyện..
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 62.NQ-HDND_2015-01-06_1.PDF Dung lượng: 158.91 Kb [ Tải về 1 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND ngày 27/9/2006 và Nghị quyết số 59/2008/NQ-HĐND ngày 04/01/2008 của HĐND huyện