Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 61/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/12/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Số 61/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 61.NQ-HDND_2015-01-06_1.PDF Dung lượng: 834.66 Kb [ Tải về 4 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015