Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 60/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 30/12/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 01/01/2015
Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 30/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 60.NQ-HDND_2015-01-06_1.PDF Dung lượng: 286.58 Kb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu