Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 56/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 17/07/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 25/07/2014
56/2014/NQ-HĐND ngày 23/7/2014 của Hội đồng nhân dân huyện
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 56.2014.NQ-HDND_2014-08-12_1.PDF Dung lượng: 0.98 Mb [ Tải về 10 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách huyện, xã cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đông Giang giai đoạn 2014-2020