Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 50/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 27/03/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 07/04/2014
50/2014/NQ-HĐND ngày 01/4/2014 của Hội đồng nhân dân huyện
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 50.2014.NQ-HDND_2014-08-12_1.PDF Dung lượng: 548.92 Kb [ Tải về 3 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thị trấn Prao, huyện Đông Giang