Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 53/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 22/07/2014
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 25/07/2014
Về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 53.2014.NQ-HDND_2014-07-23_1.PDF Dung lượng: 649.57 Kb [ Tải về 22 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về nhiệm vụ bổ sung phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014