Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 46/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/12/2013
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 27/12/2013
Số 46/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Nghị quyết số 92/2009/NQ-HĐND ngày 31/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang về nhiệm vụ năm 2011-2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 46.2013.NQ-HDND1.PDF Dung lượng: 294.51 Kb [ Tải về 24 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu Nghị quyết số 92/2009/NQ-HĐND ngày 31/12/2009 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang về nhiệm vụ năm 2011-2015


Xem chi tiết văn bản: [ Đã xem 1448 lượt ]Quay lại