Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 45/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 24/12/2013
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 27/12/2013
Số 45/NQ-HĐND về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 21/8/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang về phê duyệt danh mục các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 45.NQ-HDND1.PDF Dung lượng: 211.65 Kb [ Tải về 32 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 21/8/2013 của Hội đồng nhân dân huyện Đông Giang về phê duyệt danh mục các công trình xây dựng cơ bản giai đoạn 2013-2015