Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 43/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/12/2013
Người ký: Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 27/12/2013
Số 43/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 43.NQ-HDND1.PDF Dung lượng: 540.98 Kb [ Tải về 27 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014