Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 33/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/12/2012
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 03/01/2013
Số 33/2012/NQ-HĐND Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và Vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_quyet_2013.doc Dung lượng: 79.5 Kb [ Tải về 5 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và Vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013