Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 35/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 26/12/2012
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 04/01/2013
Số 35/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 21/8/2012 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: 35.NQ-HDND.doc Dung lượng: 36 Kb [ Tải về 23 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 21/8/2012 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020