Get Adobe Flash player

Văn bản

Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Văn bản HĐND huyện
Số/Ký hiệu: 30/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 25/07/2012
Người ký: Chủ tịch Nguyễn Bằng
Ngày hiệu lực: 21/08/2012
Số: 30/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020
Còn liệu lực
Tập tin văn bản: Nghi_quyet_HDND_luan_chuyen_can_bo.doc Dung lượng: 37.5 Kb [ Tải về 23 lượt ]

Nội dung trích yếu :
Về việc thông qua Đề án chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển
giai đoạn 2012-2015 và đến năm 2020